Dykem-The Mark Of Excelence
Dykem-The Mark Of Excelence
 
 
Na začiatok... Trvalé značenie... Dočasné značenie... Špeciálne značkovače... Spôsob použitia... Predaj a kontakty...
stiahnite si tabuľku vo formáte
Pred použitím otestujte
vhodnosť popisovača na konkrétnom povrchu.
KOV
Studený povrch    
Odolný voči vysokej teplote                        
Mastný povrch                    
Snímateľný čistiacim prostriedkom                          
Snímateľný vodou                          
Silne znečistený (hrdzavý) povrch                        
Požadovaná vysoká viditeľnosť značenia  
Pre nukleárny, letecký a automobilový priemysel                      
Viditeľné len pod infračerveným svetlom                          
DREVO
Stavebné drevo a preglejky                  
Požadovaná vysoká viditeľnosť značenia                
Bedne a laťované balenia                
Zememeračské kolííky a výtyčky                  
PLASTY
Rúry a rúrové vedenia médií                    
Kontajnery                  
Plachty, tabule, tyče                  
Laminát                  
SKLO
Trvalé značenie        
Dočasné značenie                        
BETÓN
Betón                      
PAPIER
Papierové výrobky                    
KARTÓN
Kartónové výrobky                    
GUMA
Výrobky z gumy                
KOŽA
Výrobky z kože                
Nahor...
copyright © 2006 newbrand.sk